Vážení zákazníci,

EK-PROJECT sa zameriava na realizáciu opráv strojov a technológií predovšetkým tiež na ich riadení. V minulom roku sme rozšírili svoje pôsobenie tiež na ČOV a ČS.

 Úpravne vôd sú špecifické, každá má odlišnú technológiu pre rôzne potreby v priemysle, či pre využitie v mestách a obciach.

 EK-PROJECT sa zameriavame na opravy starších úpravní vôd, nevymýšľame technológiu pre úpravu vody, ale riešime nefunkčné, či zastaralé technologické systémy.

 Naša výhoda spočíva v tvorbe štúdie pre zhodnotenie stavu riadenia a ovládania technologických celkov. Cieľom je návrh zjednodušenia tak riadenia ako aj ovládania, s použitím čo najmenších nákladov zaistiť čo najväčšiu efektivitu, jednoduchosť ovládania, servisu a údržby technológie.

 Našou špecializáciou je samotná realizácia pripraveného návrhu, teda výmena riadiaceho systému a programovanie, vizualizácia na velín alebo lokálne cez HMI. Prevádzame kompletnú výmenu rozvádzačov a celkového zapojenia výmeny výkonových a riadiacich častí.


09/26/2019

  KATALÓG ČOV

  PREJSŤ NA WEB SLUŽBY