PARTNER PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU
A BEZPEČNOSŤ STROJOV

Ponúkame komplexné riešenie bezpečnosti NOVÝCH i PREVÁDZKOVANÝCH strojov a strojných zariadení.
Naše projektové oddelenie se venuje legislatíve, doplneniu bezpečnosti na strojoch, programovaniu, vývoji technológií pre priemysel, rekonštrukcii a výrobe strojov a výrobných liniek. 

 

LEGISLATÍVA

Na základe europských smerníc vypracujeme posúdenie rizík tak, aby strojné zariadenie presne odpovedalo ich požiadavkom.
Posúdenie rizík je prvním procesom pro vývoj a konštrukciu strojného zariadenia.

Pre zákazníka vypracujeme:

· ES nebo EU prehlásenie o zhode

· vystavenie označenia CE na zariadenie 

· posúdenie bezpečnosti NOVÝCH zariadení podľa platnej legislatívy

· posúdenie bezpečnosti PREVÁDZKOVACÝCH zariadení podľa platnej legislatívy

· návody, schémy, výkresová dokumentácia 

· odborné zaškolenie personáluPROGRAMOVANIE

Venujeme sa programovaniu bezpečnostných a riadiacich systémov od rôznych výrobcov a vizualizácii platforiem.

Nejčastejšie se stretávame s nefunkčnými, či zastaralými technologickými systémami. Naša výhoda spočíva v tvorbe štúdie pre zhodnotenie stavu riadenia a ovládania. Cieľom je návrh zjednodušenia riadenia, ale aj ovládania.

Našou špecializáciou je samotná realizácia pripravenéo návrhu, teda výmena systému, programovanie a následná vizualizácia.

Pre zákazníka pripravujeme riešenie presne na mieru, realizujeme tiež odbornú výmenu všetkých elektrických či mechanických častí zariadenia.

 

REALIZÁCIA

Máte hotové posúdenie rizík a neviete ako ďalej?

Zaistíme Vám kompletnú realizáciu plynúcu z vypracovaného posúdenia rizík.

Pre zákazníkov realizujeme úpravy mechanických, hydraulických, pneumatických a elektrických častí strojnýh zariadení podľa návrhu.

Realizujeme taktiež stavebné úpravy, meranie a regulácie.

Náš realizačný tím taktiež realizuje elektrické a montážne práce ako súčasť dodávok našich produktov.

 

 

Práci projektového odelenia sa podrobne venuje samostatný web, nájdete na ňom všetko dôležité:

PREJSŤ NA WEB EK-PROJECT

 

slovenská infolinka pre služby:

+421 948 866 896