Nový dodávateľ EK-INDUSTRY SK, s.r.o.

Vážení zákazníci a dodávatelia,

od 01.08.2018 dochádza k zmene fakturačných údajov. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo uzavrieť pobočku (organiazčnú zložku) a vytvoriť spoločnosť EK-INDUSTRY SK, s.r.o.. Žiadame o zmenu fakturačných údajov vo vašom ekonomickom systéme.
Všetky kontakty a obchodné prípady plynule prechádzajú pod novo vzniknutú spoločnosť.


01/08/2018

  OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ

   WWW.EK-INDUSTRY.SK