Vážení zákazníci,

Dnes Vám prinášame článok o bezpečnosti strojov.

Bezpečnosť obsluhy strojov je veľmi diskutovaná téma, pretože normy jasne stanovujú potrebu zabezpečenia a ochrany. Optické závory sú zariadenia, ktorých hlavnou úlohou je zamedziť v prístupe do priestoru stroja, a hlavne okamžite zastaviť akýkoľvek nebezpečný pohyb skôr než obsluha, technik, poprípade iná osoba, stačí vniknúť do chráneného priestoru strojného zariadenia. A to trebárs len nejakou časťou tela, napr. rukou, prstami. Náš tím sa s bezpečnostnou problematikou stretáva hlavne pri starších strojoch a linkách, kde na základe analýzy rizík vypracuje podrobnú správu, ale tiež kompletne zrealizuje navrhnuté opatrenia, aby stroj, či linka boli bezpečné. 

Optické závory primárne používame pri realizácii našich projektov v divízii EK-PROJECT, pre zákazníkov ich samozrejme môžeme dodať aj samostatne. Pracujeme s výrobkami Allen Bradley.

V prípade potreby modernizácie, doplnenia bezpečnosti u strojov či výrobných liniek nás neváhajte kontaktovať: 

Bližšie o problematike optických závor hovorí kolega Ing. Jakub Steklý:

Bezpečnostné optické závory 

S rastúcim trendom rozvoja automatizácie procesov strojov, ktoré sú čím ďalej tým viac rýchlejšie, flexibilnejšie a výkonnejšie, je nutné zabezpečiť bezpečnosť obsluhy a technikov. Z tohto dôvodu sa vyvíjajú aj bezpečnostné systémy a komponenty, akými sú napríklad zariadenia pre optickú detekciu prítomnosti osôb.

Bezpečnostné systémy boli často implementované oddelene od automatizačných systémov a fungovali úplne nezávisle na nich. Hlavným dôvodom, ktorý platil a stále platí je, že bezpečnostný systém musí byť k dispozícii za všetkých okolnosti. Chyba alebo neočakávaný stav behom normálnej prevádzky stroja nesmie mať vplyv na bezpečnostné opatrenia.

Požiadavky noriem a smerníc

Bezpečnostný systém a bezpečná prevádzka čím ďalej tým viac závisí na aktuálnej činnosti stroja alebo okamžitom stave, a preto musí komunikovať s riadiacim systémom. Musíme teda dosiahnuť nezávislosť bezpečnostného systému na normálnom, teda automatizačnom procese.

Jedným z najdôležitejších výsledkov tohto procesu je vytvorenie noriem nazývaných „Normy funkčnej bezpečnosti“, tou najdôležitejšou je EN ISO 13849-1: Bezpečnosť strojných zariadení – Bezpečnostné časti ovládacích systémov – Časť 1: Všeobecné zásady pre konštrukciu a ďalej strojárenská smernica EU 2006/42/EC.

Základným a najdôležitejším pravidlom je, že nebezpečné časti pracovného priestoru stroja musia byť trvalo sledované, a pohybujúce sa časti stroja musia byť od týchto oblastí spoľahlivo oddelené. Ku kontrole týchto priestorov môžu byť použité bezpečnostné optické ochrany. 

Systém fungovania

Bezpečnostní optická závora sa skladá vo väčšine prípadov z vysielača a prijímača medzi ktorými vzniká tzv. ochranné pásmo. Vysielacia jednotka je spravidla vybavená sústavou diód, vyžarujúcich na vlnovej dĺžke infračerveného svetla, ktoré cyklicky vysielajú krátke impulzy dopadajúce na fotocitlivé tranzistory na prijímacej jednotke. Ak vnikne do ochranného pásma predmet a dôjde k prerušeniu svetelného lúča, prijímacia jednotka vygeneruje signál, ktorý je povelom k zastaveniu pohybu stroja, alebo k uvedeniu stroja do bezpečnej polohy. Výška ochranného poľa je daná výškou závory a rozlíšením, teda vzdialenosťou medzi jednotlivými diódami. (štandartne 14 mm a 30 mm). Čím menší je parameter rozlíšenia, tým menšie predmety môže svetelná závora detekovať. Tento parameter najčastejšie vyplynie z posúdenia rizík a tým sa tiež nastaví požadovaná Performance Level. 

Dôležitou súčasťou prijímača je vyhodnocovacia elektronika pre spínací výstup, ktorá pri prerušení svetelného lúča okamžite aktivuje výstup OSSD (Output Signal Switching Device), ktorý je zapojený do bezpečnostnej logiky, a ktorý ďalej odopína výstupy napr. stykača. Tieto výstupy môžu tiež vypínať priamo výkonové prvky. 

Z ďalších funkcií, ktorú svetelné závory môžu obsahovať je napr. MUTING, teda funkcia, ktorá dokáže potlačiť ochranné funkcie za určitých bezpečnostných podmienok. BLANKING je funkcia, ktorá umožňuje naprogramovanie optickej závory tak, že časť snímacieho poľa je zatemnená. Tiež je možné svetelné závory zapojiť do kaskády za seba, či pod uhlom tak, že majú len jeden pár výstupných signálov OSSD. 

 

Bezpečnostné svetelné závory  Allen Bradley

GuardShield 450L-B a GuardShield 450L-E

Svetelné závory Allen-Bradley® GuardShield typu POC (kontrola v mieste činnosti) sa odlišuje od tradičných svetelných závor, ktoré sú založené na oddelenom vysielači a prijímači. Patentovaná technológia umožňuje použitie každého vysielača–prijímača vo funkcii vysielača alebo prijímača, a to prostredníctvom inovatívneho zásuvného modulu. Oba moduly majú certifikáciu TÜV na úroveň PLe, typ 4, podľa IEC 61496-1/-2, SILcl3 podľa EN ISO 13849-1

Výhody

 • Patentovaná technológia umožňuje použiť akúkoľvek závoru ako vysielač, alebo prijímač pomocou inovatívneho plug-in modulu
 • Aktívne ochranné pole poskytuje snímanie po celej dĺžke závory
 • Široký rozsah kontrolovanej výšky 150 ... 1950 mm s odstupňovaním po 150 mm
 • Rozlíšenie: 
        ◦ Detekcia prsta (14 mm): dosah 0,5 až 4 m
        ◦ Detekcia dlane (30 mm): dosah 0,9 až 6,5 m
 • Kompaktné prevedenie 30 mm x 30 mm
 • Režim START, monitorovanie externého zariadenia (EDM), rozsah snímania je jednoducho konfigurovaný prepínačmi DIP na zásuvných moduloch
 • Dve LED diódy na závore indikujú ideálne nastavenie pozície
 • Flexibilné možnosti montáže výrazne zjednodušujú  inštaláciu
 • Diagnostika a odstraňovanie problémov cez bezplatný software CCW
 • Krytie IP65
 • TÜV certifikácia Typ 4 IEC 61496-1/-2, PLe, SIL 3 podľa EN ISO 13849-1, IEC 62061

Pre technické otázky, či vytvorenie ponuky nás kontaktujte.

 KONTAKT na Projektové oddelenie

 


 

Autor: Ing. Jakub Steklý
Projektový manažer